ยินดีต้อนรับสู่ AURIN

TEC ซีรี่ส์ปกติ

  • Tec Regular Modules Series – Cooler

    Tec Regular Modules Series – คูลเลอร์

    โมดูลปกติใช้สำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิเพื่อการทำความเย็น เช่น ตู้เย็นขนาดเล็ก ตู้กดน้ำ เครื่องมือเสริมความงาม เป็นต้น Aurin มีโมดูลเทอร์โมอิเล็กทริกมาตรฐานที่หลากหลายสำหรับการทำความเย็น การหมุนเวียนด้วยความร้อน และการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำโมดูลมาตรฐานส่วนใหญ่ใช้โมดูลเทอร์โมอิเล็กทริกรุ่น TECซีรีส์ TEC ให้การทำงานที่อุณหภูมิสูงขึ้น โดยสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 135°C สำหรับการใช้งานปกติ และ 200°C ในช่วงเวลาสั้นๆมีความทนทานต่ออุณหพลศาสตร์และสามารถใช้ในงานหมุนเวียนความร้อนได้